Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 IAF & CNAS production of cosmetic plastic packaging materials 2017-05-25 ~ 2020-05-24 Đã xác minh
ISO14001 ISO14001 IAF & CNAS environmental management related to production of cosmetic plastic packaging material 2017-05-25 ~ 2020-05-24 Đã xác minh
OHSAS18001 OHSAS18001 CNAS Occupationnal Health & Safety Management Related to Production of Cosmetic Plastic Packaging Materials 2017-05-25 ~ 2020-05-24

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 41 - 50 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này